homepage

Babákova přednáška
9. 9. 2019 v 15.30

"Why do cancer cell steal mitochondria from the stroma?"

přednáší: prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.

prof.Neuzil_foto