Rozměry posterů

Max. velikost posteru je 80x110 cm, budou umístěny na výšku. Povrchová úprava – oboustranné lepicí pásky budou pro připevnění posteru k dispozici.

Jak připravit abstrakt?

Abstrakt (přednášky či posteru) zašlete laskavě prostřednictvím on-line formuláře k registraci

DEADLINE PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT JE 7. 7. 2019

Abstrakta budou publikována ve Sborníku přednášek a posterů.

PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Text:

 • Použijte okraje 2,5 cm po obou stranách, 3,5 cm nahoře, 3,0 cm dole a řádkování 1,0 na stránce A4 (29,7 cm výška, 21 cm šířka)
 • Pro text abstraktu použijte řádkování 1,0 a písmo arial (velikost písma 12 bodů, text oboustranně zarovnán)
 • Je možné do textu vložit schémata, obrázky či grafy
 • Velikost dokumentu nesmí přesáhnout jednu stranu A4 a velikost doc souboru 5 MB.
 • Abstrakt nebude redakčně upravován a bude otištěn tak, jak jej autoři dodají a jako černobílá kopie
 • Autoři odpovídají za odbornou i gramatickou správnost textu

Zde je ke stažení šablona

O přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne programový výbor kongresu, autoři budou písemně informováni.

Tématická oblast:

 • Význam mikrobiomu pro medicínu
 • Pokročilé buněčné terapie
 • Molekulární farmakologie
 • Molekulární diagnostika
 • Pokročilé metody v biomedicíně
 • Nové biomarkery
 • Modelové organismy
 • Studentská sekce