Babákova přednáška, 9. 9. 2019 v 15.30

Mitochondrially targeted tamoxifen as an anti-cancer agent: From the bench to the bedside

Vědecká činnost prof. Neužila se v poslední době soustřeďuje na studium role mitochondrií, a to zejména mitochondriálních respiračních komplexů v tvorbě nádorů a jejich léčbě. Nejnovějším oborem výzkumu je horizontální přenos mitochondrií v kontextu nádorových onemocnění. Prof. Neužil je autorem asi 200 vědeckých článků se zhruba osmi tisíci citacemi. Jeho H-index je 52. Je členem redakční rady řady mezinárodních časopisů a hostujícím redaktorem několika speciálních sérií článků o mitochondriích jako novém cíli protirakovinných látek (v časopisech Molecular Aspects of Medicine, Mitochondrion a Antioxidants and Redox Signaling). Je také autorem 5 patentů v oblasti protirakovinných látek cílených do mitochondrií, které vedly k jejich komercializaci.