Organizační výbor

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. - předsedkyně
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.