Poplatky a informace

Registrační poplatky jsou včetně 21% DPH

Registracedo 15. 7. 2019od 16. 7. 2019
Účastník člen ČsBS2 200 Kč2 700 Kč
Účastník nečlen2 800 Kč3 300 Kč
Student člen ČsBS1 700 Kč2 100 Kč
Student nečlen2 100 Kč2 600 Kč
Společná večeře 9. 9. 2019 
Společná večeře 

Pro uplatnění sníženého poplatku "student" je nutné spolu s registračním formulářem zaslat do sekretariátu mailem či faxem kopii studentského ID či potvrzení o studiu.

Plný registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborná jednání
  • vstup na výstavu firem
  • konferenční materiály (program, sborník abstrakt)
  • obědy a občerstvení během přednášek
  • certifikát o účasti

Platby

Registrační poplatek a společnou večeři uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy č. 314, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 30. 6. 2019, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20% na administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát však zašle veškeré tištěné materiály na adresu účastníka.

Registrační hodiny

Neděle, 8. září 201916.00 – 19.00
Pondělí, 9. září 201907.00 – 17.00
Úterý, 10. září 201907.30 – 16.00