Přednáškový sál budova A11 učebna 334
Postery, firemní výstava, kávové přestávka: koridor III

Pondělí, 9. 9. 2019

7.30 – 17.00Registrace
9.30 – 9.40Zahájení konference
Sekce: Význam mikrobiomu pro biomedicínu / 9.40 – 11.00
předsedající: prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
9.40 – 10.00Střevní mikrobiota ve zdraví i nemoci
Helena Tlaskalová-Hogenová
10.00 – 10.20Střevní mikrobiom u pacientů s primárním imunodeficitem
Juraj Bosák
10.20 – 10.40Možnosti a úskalí bioinformatické analýzy mikrobiomu pomocí cíleného sekvenování vybraných oblastí 16S rRNA
Filip Vrbacký
10.40 – 11.00Změny střevního mikrobiomu při alogenní transplantaci kmenových buněk
Jakub Radocha
Sekce: Pokročilé buněčné terapie / 11.00 – 12.30
předsedající: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
11.00 – 11.20Contribution of failing stem cells to heart failure in Duchenne muscular dystrophy
Vladimír Rotrekl
11.20 – 11.40Studium patogeneze Alzheimerovy choroby in vitro pomocí lidských pluripotentních kmenových buněk
Dáša Bohačiaková
11.40 – 12.00Revoluce v imunoterapii nádorů: CAR-T lymfocyty
Michal Šmída
12.00 – 12.20Cílená inhibice kasein kinázy 1 v léčbě chronické lymfoidní leukémie
Pavlína Janovská
12.30 – 13.30oběd / prohlídka posterů
Sekce: Molekulární farmakologie / 13.30 – 15.00
předsedající: doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.
13.30 – 13.50SGIP1 as a novel modulator of Cannabinoid receptor1
Jaroslav Blahoš
13.50 – 14.10Metabolismus léčiv: příklady porozumění některým zákonitostem na molekulární úrovni
Alena Špičáková
14.10 – 14.30Spektrum cílených léčiv v onkologii optikou molekulární farmakologie
Jana Merhautová
15.00 – 15.30kávová přestávka
Babákova přednáška - prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. / 15.30
15.30 – 15.35Představení přednášejícího a slavnostní předání Babákovy medaile
15.35 – 16.30Mitochondrially targeted tamoxifen as an anti-cancer agent: From the bench to the bedside
19.00 – 22.00večeře CRA B bistro

Úterý, 10. 9. 2019

Sekce: Molekulární diagnostika / 9.30 – 11.00
Předsedající: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
9.30 – 9.50Nádorová cytogenetika 20. a 21. století: od konvenční cytogenetiky k next generation cytogenetice hematologických malignit
Marie Jarošová
9.50 – 10.10Bioelektrochemie jako nový nástroj v biomedicínském výzkumu: využití v detekci lidských papilomavirů
Martin Bartošík
10.10 – 10.30Experimentální studium některých mechanismů chemoresistencí nádorových buněk
Tomáš Eckschlager
10.30 – 10.50Expression of CA1 gene affects cellular/extracellular structures, exosome formation and cargo and is probably linked to (favorable) prognosis in patients with malignant disease
Silvia Tyčiaková
Sekce: Pokročilé metody v biomedicíně / 11.00 – 12.30
Předsedající: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
11.00 – 11.20Umělá inteligence pro biotypizaci kmenových buněk
Lukáš Moráň
11.20 – 11.40Ramanova spektrometrie: od analýzy nízkomolekulárních látek po profilování buněk
Anna Týčová
11.40 – 12.00Moderní zobrazovací metody v biomedicínském výzkumu
Milan Ešner
12.00 – 12.20Plasticity and intratumoral heterogeneity of cell surface antigen expression in breast cancer
Karel Souček
12.30 – 13.30oběd
Sekce: Nové biomarkery v biomedicíně / 13.30 – 15.00
Předsedající: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
13.30 – 13.50MicroRNA a regulace BCR signalizace u B buněčných malignit: biomarkery a terapeutické implikace
Marek Mráz
13.50 – 14.10Zobrazovací biomarkery degenerativních demencí
Irena Rektorová
14.10 – 14.30MikroRNA v mozkomíšním moku jako diagnostické markery mozkových nádorů
Jiří Šána
14.30 – 14.50Chromosomal damage, relative telomere length and DNA repair in colorectal and breast carcinogenesis
Pavel Vodička
15.00 – 15.30kávová přestávka
Studentská sekce / 15.30 – 16.30
Předsedající: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
15.30 – 15.40Histon demethylázy KDM5 a jejich vztah k chemorezistenci buněk neuroblastomu
Natália Podhorská
15.40 – 15.50The roles of deubiquitinases in blood cancer-related functions: a comprehensive approach
Dhwani Radhakrishnan
15.50 – 16.00Exploring DNA repair mechanisms in naive human embryonic stem cells
Dita Münzová
16.00 – 16.10Benzimidazoles downregulate MDM2 and MDMX and activate p53 in MDMX overexpressing tumor cells
Zuzana Mrkvová
16.10 – 16.20Enzymes of paramylon metabolism in euglenozoan flagellates
Martina Kešeľáková
Sekce: Modelové organismy v biomedicíně / 16.30 – 17.30
Předsedající: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
16.30 – 16.45Mouse model of congenital heart defects, dysmorphic facial features and intellectual developmental disorders as a result of nonfunctional CDK13
Jiří Kohoutek
16.45 – 17.00Halančíci - věkem podmíněná spontánní karcinogeneze u nového modelového organismu
Kamila Součková
17.00 – 17.15Využití transgenního miniprasečího modelu pro preklinické testování genové terapie Huntingtonovy nemoci
Petr Vodička
17.15Ukončení odborného programu, předání ceny za nejlepší poster