Zlatí sponzoři

biotechne-logo
ibiotech-logo

Stříbrní sponzoři

elisabeth-pharmacon-logo
merck-logi
mylan-logo
takeda-logo
thermofisher-logo

Sponzoři

logo-accela
logobeckman
logo-biomedica
biovendor-logo
dynex_logo
eppendorf_logo
logo-ita
logo-laboserv
mgp_logo
logo-shimadzu
schoeller_instruments_logo
zeiss_logo

Partner konference

ceitec-logo