Pod záštitou

děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
doc. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D.

děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D.

primátorky města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové

hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka